بایگانی برچسب: آشپزخانه کوچک

طراحی آشپزخانه کوچک قیطریه

کابینت قیطریه 1

این پروژه مربوط به طراحی کابینت آشپزخانه های یک ساختمان ۶ طبقه واقع در قیطریه نتهران میباشد. متراژ واحد ها در حدود ۸۰ متر و مساحت آشپزخانه ها کمتر از ۱۰ متر بوده است. طراحی واحدها و همینطور آشپزخانه ها در دو تیپ متفاوت بوده است. در ادامه طراحی های انجام شده برای آشپزخانه‌ی واحدها […]

کابینت برای آشپزخانه کوچک ۴٫۵ متری

کابینت آشپزخانه بسیار کوچک 7

طراحی کابینت برای این آشپزخانه کوچک را ببینید. مساحت آشپزخانه ۴٫۵ متر مربع و مساحت خانه ۳۶ متر مربع است. در آخرین تصویر میتوانید نقشه این آپارتمان کوچک را ببینید.